s
Pro více informací a konzultace VOLEJTE: 603 466 620 !
Konečný cíl nutriční genomiky je možné shrnout jako dosažení optimálního stravovacího režimu pro konkrétního jedince tak, aby byly respektovány nejen kvantitativní a kvalitativní potřeby a aktuální zdravotní stav jedince, ale i genetické dispozice. Cílem je zabránit vzniku řady "civilizačních" onemocnění, případně přispět k jejich efektivnější terapii.