s
Pro více informací a konzultace VOLEJTE: 603 466 620 !
Popis produktu
Základní dietní režimy
Odborná specifikace služby

    S každou známou dietou dosáhne dobrých výsledků vždy jen určité procento lidí. Někteří velmi dobře reagují na omezený přísun kalorií, jiným se daří redukovat svou hmotnost prostřednictvím stravy s nízkým podílem sacharidů a dalším nejlépe vyhovuje, pakliže mají poměr jednotlivých živin ve stravě, tedy sacharidů, tuků a bílkovin, relativně vyrovnaný.

    Na odborné úrovni je nejčastěji řešeno posuzování odpovědi na poměrové zastoupení makroživin ve stravě spolu s hodnocením energetického výdeje a příjmu. Nejednoznačnost výsledků těchto zkoumání podporuje názory o existenci vysoce individuální odezvy na zvolený přístup stravy. Za doslova revolučními objevy z nedávné doby stojí několik rozsáhlých studií zkoumajících vliv poměru živin v přítomnosti konkrétních genotypů na některé fyziologické a biochemické procesy. V této souvislosti byly např. zkoumány geny PPARg nebo ADRB2.

    Analýza euroGeeN BALANCE™ se opírá o studii prezentovanou v roce 2010 na konferenci American Heart Association v San Francisku. Díky jejím uceleným nálezům jsme schopni stanovením čtyř relevantních genetických polymorfismů identifikovat, jestli je pro vás nejvhodnější nízkosacharidová, vysokosacharidová nebo tzv. zónová strava/dieta. Na základě vědecky podložené metodiky pak dochází k úpravě jídelníčku v souladu s genotypem člověka, avšak současně s přihlédnutím k jeho dalším parametrům životosprávy (energetickému výdeji, nemocem, věku, dostupnosti potravin, chutím, či třeba periodicitě sportovního tréninku)

Základní dietní režimy:

nízkosacharidový:
Problém:
 • Varianty ve vašich genech naznačující, že snadněji přeměňujete přijaté sacharidy v tělesný tuk.

Co dělat:
 • Každý musí snížit příjem kalorií, ale tito lidé dosáhnou nejlepších výsledků, když si budou hlídat množství přijatých sacharidů. Tímto krokem budou omezovat množství cirkulující glukózy v krvi a snadněji spalovat tukové zásoby.

vysokosacharidový:
Problém:
 • Varianty ve vašich genech naznačující, že snadněji vstřebáváte tuk obsažený se stravě.

Co dělat:
 • Vedle kalorického příjmu je nutné hlídat množství přijímaných tuku. Na každých 1.500 Kcal by mělo být přijeto maximálně 30 – 50 g tuků.

Typ vaší DNA-stravy je „zonový“:
Problém:
 • Vaše varianty v genech naznačují, že nikoliv extrémně, avšak přesto ve vyšší míře přeměňujete sacharidy na tuk a zároveň více absorbujete tuky.

Co dělat:
 • Cílem této stravy je dosáhnout omezeného příjmu sacharidů a spolu s tím si i hlídat množství přijímaného tuku. Jedná se v o stravu, kterou detailně rozpracoval ve své knize Zónová dieta (The Zone Diet) biochemik a dietolog Barry Sears.

Odborná specifikace:
 • 4 klíčové nutrigenetické polymorfismy
 • konzultace nutričního specialisty a příprava individuálního jídelníčku
 • dynamická závěrečná zpráva - doživotní aktualizace výsledku testů
 • neomezený přístup do uzavřené části extranetu
 • elektronický newsletter s odbornými aktualitami v oblasti výživy
zpět na začátek strany