s
Pro více informací a konzultace VOLEJTE: 603 466 620 !
FAQ

Jak probíhá služba euroGeeN BALANCE?


Jde o komplexní metodiku úpravy stravy (nutriční intervence), zahrnující odbornou genetickou analýzu několika významných genů, které ovlivňují metabolismus nejdůležitějších živin – tzv. makronutrientů. Na základě výsledků analýzy DNA obdrží klient individuálně specifická doporučení, jak přizpůsobit stravu výskytu svých genových variant. Zjednodušeně řečeno v minimální versi závěrečné zprávy obdrží dietní doporučení, která jsou šita na míru jeho konkrétním individuálním potřebám. Obvykle pak následuje vhodná a citlivá dlouhodobá péče o klienta, a změny v jeho životním stylu.

Abychom vám situaci ještě usnadnili, za pomoci některého z naší sítě spolupracujících nutričních specialistů, je každému klientu zpracován „individuální jídelníček“ s přihlédnutím na fenotypové (negenetické) znaky každého klienta.

Avšak samotný proces je velmi jednoduchý – podívejme se na něj očima klienta:

1/ úvodní schůzka se nutričním specialistou, vstupní měření a úhrada služby
2/ odběr vzorku DNA speciální odběrovou soupravou (sliny – stěr z úst)
3/ zaslání vzorků ke zpracování do laboratoře včetně vašeho písemného informovaného souhlasu
4/ obdržení písemné a elektronické podoby výsledku
5/ realizace diety a očekávaných výsledků (ale to už je opravdu na vás) za pomoci dlouhodobé péče nutričního specialisty

Kolik služba euroGeeN BALANCE stojí?


Ceny našich služeb jsou odvozeny od požadované konfigurace vaší objednávky. Úplné vyjmenování by bylo značně nepřehledné, proto si dovolíme vám nabídku připravit na míru, obdobně jako u vašeho jídelníčku. Základní služba euroGeeN BALANCE je v celé ČR dostupná od 9.990,- Kč. Cena následné péče výživového specialisty závisí na délce péče, rozsahu služeb (výuka, trénink, pohybové aktivity, relax...), kvalifikaci poradce a dohodnutých slevách.

Ve srovnání s cenami srovnatelných produktů v Evropě se naše ceny pohybují na výrazně dostupnější úrovni. Tj. nutriční péče zahrnující nutrigenetický test už není výsadou nejbohatších vrstev s cenou ve statisících, ale snadno dostupnou položkou v hodnotě obvyklé investice do fitness tréninků, wellness pobytů nebo ceny sportovního vybavení.

Jak vypadá výsledek služby euroGeeN?


Nesnadná odpověď protože individuální výsledek každého jednotlivého člověka se liší.

Pro představu – u základního testu euroGeeN BALANCE™ výsledek obsahuje odbornou část, která opisuje nález a zařazení jednotlivých genů a polymorfismů, ale též laickou část s konkrétními doporučeními pro výběr nejvhodnější diety. Zkrátka výsledek tohoto testu vás přiřadí k jedné ze tří základních typových diet: nízko sacharidové, nízko tukové nebo vyvážené diety. Ti z vás, kteří se s nimi dosud nesetkali, dostanou též snadný návod k realizaci takové diety.


Není lepší dodržovat všeobecně platná pravidla zdravé výživy?


Jistě je to lepší, než výživu zcela zanedbávat. Avšak řekněte sami, byli byste uspokojeni jednou universální barvou automobilu (i když by byla pro bezpečnost silničního provozu ideální) ? Byli byste uspokojeni jedním universálním vzhledem bydlení (i když by respektovalo všechna pravidla ergonomie)? Dle nás nikoliv.

Člověk je individualita!

A jako takový má každý člověk odlišné potřeby. Sociální, životní, ale také stravovací. Díky miliardám variant našeho genomu je každý člověk odlišný nejen vzhledově, ale též dietně. Co jednomu chutná, druhý nemůže cítit. Co jednomu pomáhá, druhému může ublížit.

Obecná zdravá výživa sice neublíží, avšak pokud chcete dosáhnout lepších výsledků (potvrzeno seriózními odbornými výzkumy), zvolíte stravu, která odpovídá přesně vašemu tělu. Přínosem pro klienta je vědecky podložené až čtyřnásobné zvýšení efektivnost diety.

Může mi test říci něco víc, než že si mám hlídat příjem kalorií?


ANO, test vám kromě kalorií nabídne i jejich vhodnou skladbu. Možná patříte mezi nízko-sacharidový typ, a vyšší množství tuku ve stravě vám neškodí, nebo naopak vysoko-sacharidový typ, který nemusí být tolik omezován v sacharidech. Zkrátka dostanete individuální dietu na tělo, která vám umožní dosáhnout výsledku (např. zhubnout) dříve a spolehlivěji. Kalorický příjem je důležitý, ale je zde mnoho dalších více či méně důležitých faktorů, které ovlivňují váš úspěch. Geny jsou jedním z nich. Samotná analýza vás nespasí, avšak dá vám spolehlivý návod jak postupovat k určenému cíli. Zvažte sami, zda chcete na „vrchol hory“ stoupat obtížnou a nespolehlivou stranou hory, nebo pohodlnou rychlou stezkou s prověřenými úseky.

Jak dlouho trvá, než budu znát výsledek?


Ačkoliv samotný test trvá fyzicky jen několik hodin, z cenových důvodů se provádí v patřičných minimálních dávkách. V současné době testy probíhají minimálně 1x za měsíc. Nejdéle tedy budete čekat na výsledek právě tuto dobu. V případě, že se s pomocí nutričního specialisty trefíte do konce období, může být výsledek u vašeho nutričního poradce již během několika dnů. Avšak výsledkem analýzy teprve začíná cesta k vašemu nutričnímu cíli.

Co to je dieta?


Pod pojmem dieta si leckdo představí strastiplné omezování potravy, zejména tzv. redukční diety. Tento termín si čeština převzala z angličtiny, avšak s poněkud odlišnou interpretací. Dieta = stravovací režim, režim výživy. Někdo má bezlepkovou dietu, jiný paleolitickou a třetí využije diety vyvážené stravy. Ani jeden však nemusí „hubnout“, nýbrž - např. u sportovců – se snaží udržet stabilní úroveň kondice dle tréninkových dávek. Proto dieta neznamená pouze hubnutí, ale použití specifické výživové terapie k dosažení očekávaného výsledku. A tím výsledkem může být např. nárůst svalové hmoty, zdravé a výkonné tělo, optimální příjem dle periodického tréninku nebo koneckonců i ono tolik požadované snížení váhy.

Co je to euroGeeN™?


euroGeeN™ je projekt zavedení moderní vědecké praxe do oblasti výživy. Zejména využitím nutričně-genetických testů. Tedy diagnostiky, která odhaluje vliv vašeho genomu (DNA) na spalování (metabolismus) potravin ve vašem těle. Jedná se o propojení genetiky a výživy.

Konkrétně jde o skupinu produktů/služeb, které naše firma poskytuje klientům zajímajících se o individualizaci výživy za účelem vyšší efektivity v dosahování nutričních cílů – např. hubnutí.

K čemu slouží?


K přípravě optimálních osobních jídelníčků dle vaší individuální genetické výbavy a následné plně individuální péči o celý proces změny stravovacích návyků a životního stylu.

Pro jaké typy a generace lidí je tento produkt vhodný?


Test je vhodný pro kteréhokoliv člověka se zájmem o své zdraví, zdravou výživu a správný životní styl. Obecný ideál "universální zdravé stravy" nahrazuje přísně individuálním nastavení stravovacího režimu dle dědičné výbavy jedince – dle DNA. Není zde omezení ani věkem, ani pohlavím, ani tělesnou kondicí. Začít se specifickou optimální výživou je možno v šedesáti i v deseti letech. Proto není důvod dále čekat, než začnete vylepšovat váš život kousek po kousku. My vám pomůžeme s ideální stravou přesně pro vás. Další zlepšení vašeho života přijdou s životní pohodou a dobrým pocitem z vaší postavy, pokud budete respektovat „hlas vaší DNA“.

Jakými způsoby lze produkt euroGeeN objednat?


Stejně jako u většiny e-shopů lze se objednávat elektronicky na našem webu. Dále též telefonicky, e-mailem nebo před-objednanou osobní návštěvou. Jsme stabilní specializovaná firma, proto bez obav transparentně zodpovíme jakýkoliv váš dotaz před vlastní objednávkou. Spokojený klient je našim hlavním cílem, proto kdykoliv položte každou předpokládanou otázku.

Jakožto stabilně fungující firmu nás můžete (po rezervaci) navštívit v místě sídla a objednat test až po zodpovězení všech vašich všetečných otázek.

Pomocí čeho se euroGeeN™ BALANCE genetický test provádí?


Nutrigenetický test se jako většina genetických testů provádí z tzv. bukálního stěru, tedy směsi buněk a slin odebraných z vnitřní strany tváře speciální sterilní štětičkou. Tento jednoduchý a bezbolestný „zákrok“ postačí obvykle k získání dostatku buněk pro analýzu DNA. Naši odběrovou soupravu obdržíte po registraci a objednání některé z nutrigenetických služeb.

Jaké to má kladné a záporné dopady na naše zdraví?


Test samotný nemá žádné dopady na vaše zdraví. Případná změna stravy/diety může mít vliv na vaše zdraví. Pakliže však respektujete zdravotní omezení (diabetes, bezlepková dieta atp.) pak změna struktury vaší výživy může mít prakticky „jen pozitivní dopady“. Dlouhodobé dodržování zásad správné výživy má prokazatelně silné pozitivní zdravotní účinky!
V případě závažných zdravotních komplikací nikdy nenechávejte výživová doporučení pouze na nutričním poradci, ale vždy konzultujte i s vašim lékařem!

Mohu z testu u služby euroGeeN zjistit nemoci?


I když by odchylku v trávení jídla (metabolismu) bylo možno nazvat v některých případech nemocí, nejde v žádném případě o test nemocí či dědičných postižení. Testujeme pouze úseky DNA spojené s významnými výživovými vlivy. Geny, které jsou spojovány s dědičnými postiženími (např. osteoporóza) jsou speciálně označeny. Ani v takovém případě však neindikují „nemoc“, ale pouze tzv. vyšší riziko. Přesnější interpretaci/vysvětlení výsledku je pak možno (vhodné) konzultovat s odborným genetikem.

Je nutné před úpravou výživy navštívit odborného lékaře?


Nikoliv nezbytně. Tak jako nekonzultujete s lékařem změnu dnešního hlavního jídla, nemusíte s lékaři, až na výjimky, konzultovat doporučené změny potravinových návyků. Výjimkou jsou speciální diety a dietní omezení určené vaším zdravotním stavem (např. bezlepková dieta, diabetes atp.). Nutričně-genetický test s využitím informací z vašeho genomu doporučí vhodné dietní úpravy, a záleží jen na vás, nakolik se budete těmito doporučeními řídit. Doporučení jsou přísně individuální a zahrnují nejen rozložení základních a specifických živin (cukry, tuky, bílkoviny, minerály a vitamíny), ale i ohled na vaše časové možnosti, choroby, chutě, sportovní aktivity, věk, a také finanční a sociální situaci. Konkrétní jídelníček je vždy uváděn jen jako ideální doporučení a je na klientovi, aby zvolil (ve spolupráci s nutričním specialistou) vhodná jídla. Nenutíme klienty jíst konkrétní potraviny či potravinové doplňky. Preferujeme vždy "přirozeně" sestavený jídelníček s maximem běžně dostupných potravin a jídel.

Jaká je spolehlivost vašich výsledků?


Můžeme vám garantovat, že je spolehlivě vědecky ověřena výrazně vyšší účinnost(viz. vědecké zdroje) diety, pokud je svázána s příslušným genetickým profilem. Účinnost každé jednotlivé aplikace doporučené výživy ve srovnání s běžným použitím diety bez genetického testu je pak uvedena ve výsledku analýzy, který obdržíte.

Pokud tedy budete mít nalezeny geny odpovídající nízko sacharidové dietě, budete mít s jejím využitím násobně vyšší šanci být úspěšní v dosažení výsledku, než pokud byste dodržovali jiný (geneticky nevhodný) typ diety. Avšak samotná skladba výživy musí být, stejně jako jinde, podpořena vhodným kalorickým výdejem a pohybovými aktivitami (sport, tréninky, cvičení atp.)

Lze testem euroGeeN BALANCE zjistit, zda je má nadváha dědičná?


Nikoliv. Zkoumané geny jsou spojeny s výživou (metabolismem) a nikoliv primárně s tělesnou konstitucí. Přeneseně však jistý typ metabolismu (spalování látek v těle) znamená, že při nevhodné stravě máte vyšší sklony k obezitě. Cílem však není "omlouvat vaši obezitu", ale najít řešení jak vhodnou skladbou stravy docílit maximálního účinku při výživové terapii. Pokud hodláte podstupovat, nebo dokonce již dodržujete nějakou dietu, jistě by vás mělo zajímat, zda je právě pro vás nejvhodnější.

Lze z testu zjistit kolik let života mi zbývá?


Nikoliv. I při nejlepší formě diety můžete přijít o život při nehodě, nebo jiné formě postižení (nemoc). Nedokážeme věštit budoucnost. Dokážeme ale na základě vědeckých studií v minulosti a konkrétní podoby vašich genů (test) doporučit nejvhodnější stravovací režim, aby byl váš život úspěšný a spokojený. Pak jistě budete mít naději na delší dožití, než v případě tolerování nutričních zlozvyků.

Hradí tento test, nebo alespoň jeho část pojišťovna?


Bohužel dosud ne. Jde o komerční službu pro zvýšení kvality života našich klientů. Obdobně jako v estetické medicíně, i zde hradíte vy vámi závazně objednané služby.

Lze se testovat v těhotenství?


Ano. Odběr slin k testování nikterak nepoškozuje ani matku ani plod. Rovněž následná doporučení v oblasti úpravy výživy, nemohou (při patřičném zodpovědném zohlednění) ohrozit průběh těhotenství. V případě jakýchkoliv pochybností však vždy konzultujte případné změny jídelníčku i s vaším odborným lékařem. Např. silně energeticky restrikční diety nejsou v průběhu těhotenství doporučeny.

Musím sdělovat své osobní údaje?


Každý genetický test je nutno opatřit informovaným souhlasem testované osoby. Z toho vyplývá, že je (v případě testování DNA) nutno sdělit alespoň základní osobní kontaktní údaje. Jde o ochranu vašich genetických dat, která je řízena zákonem 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje genetické jsou fyzicky zničeny ihned po otestování, pokud si zákazník nepožádal o archivaci z důvodu dalších budoucích testů. Elektronické údaje o genetických polymorfismech, které byly zkoumány v rámci testu, jsou uchovávány v rámci vašeho zabezpečeného profilu po dobu vašeho zájmu o aktualizované výsledky. Současně se smazáním vašeho profilu a ukončením přístupu k extranetu jsou údaje zničeny. Další osobní údaje jsou uchovávány pouze dle archivačního zákona a českého právního řádu (např. fakturační údaje pro kontroly finančním úřadem apod.).

Je třeba poskytovat údaje o kouření, spotřebě alkoholu a jiné?


Údaje o tzv. fenotypu – tedy negenetických faktorech testovaného člověka jsou velmi důležité, pro upřesnění nutriční analýzy a jejich doporučení. Nejsou však vždy nezbytně nutné! Je tedy na vaší úvaze, zda a které údaje poskytnete ke zpřesnění testu. Údaje též můžete poskytnout kdykoliv později. Neopomíjejte vždy sdělovat a zdůraznit údaje ohrožující případně váš život (alergie, nemoci, těhotenství). Veškeré údaje jsou přísně chráněny a zabezpečeny proti zneužití.

Pokud vás zajímá, o jaké údaje vlastně jde, tak zde je výčet některých fenotypových údajů, které pomáhají zpřesnit nutriční analýzy: výška, váha, poměr tělesného tuku v jednotlivých částech těla, frekvence kouření, spotřeba alkoholu a tabáku, používání doplňkových látek (drogy, potravinové doplňky, léky), alergie (na léky, potraviny či další podněty), kalorický výdej (tělesná zátěž zaměstnáním a sportem) atp.

Může být výsledek nějak zneužit?


Nedokážeme si takovou situaci nikterak představit. Věříme, že výsledek s doporučeními pro vaše individuální stravování je záležitost sice osobní, avšak prakticky nezneužitelná. Leda by vás osobní kuchař chtěl přivést k obezitě a servíroval úmyslně nutričně opačná jídla, než jsou „vhodná“ pro vaše tělo. Analýza obsahuje genetické údaje a doporučení spojené s výživou a jako takové je lze jen stěží zneužít.

Několik testovaných polymorfismů nemá s celkovou šíří lidského genomu nic společného. Jsou to v populaci zcela běžně se vyskytující znaky DNA. Dle těchto znaků vás nikdo nedohledá, nikdo vás nemůže klonovat nebo ve vás nalézt vhodného dárce orgánů. Více genetického materiálu po sobě zanecháte na lžičce od šálku kávy, když posedíte ve své oblíbené kavárně.

Dokážete z mojí DNA vyčíst ještě více?


DNA je velmi rozsáhlý soubor informací o člověku, avšak při konkrétním testu se „čtou“ jen velmi specifické úseky DNA. Proto objednaným testem získáme pouze informace, které vám rovněž sdělíme. Na získání dalších informací by musel být další test, o jehož provedení byste museli být ze zákona informování.

Tedy při nutrigenetickém testu již více, než je uvedeno v analýze, nezjistíme. Avšak dalšími testy lze z DNA odhalit mnoho dalších tajemství. To je však na širší článek.

Obecně lze z DNA vyčíst spojení s mnoha aspekty vašeho života (dědičné dispozice, dědičné poruchy a nemoci atp.)

Budou se vám k testování hodit výsledky analýzy tělesného tuku, nebo krevní testy?


Ano, každá další charakteristika osoby je vhodná ke zpřesnění nutriční analýzy. Některé fenotypové znaky zpracováváme automatizovaně (ovlivní výsledek analýzy), jiné slouží pouze jako vodítko pro sestavení jídelníčku nutričním specialistou.

Genová analýza není samospasitelná, a ač je výrazně přesnější, než jiné nutriční analýzy, tak ve spojitosti s nimi dává ještě spolehlivější výsledky. Lidské tělo je neuvěřitelný komplex vzájemných závislostí a nejrůznějších vztahů. Proto obšírnější pohled na konkrétního jedince přináší rozhodně plusové body v kvalitnějším určení vhodné diety či výživové terapie.

Budu muset držet nějakou speciální dietu?


Předně, nebudete muset vůbec nic. :-) Pokud se rozhodnete, že výsledky nutriční analýzy zahodíte, bude to vaše svobodná volba.

Teď ale vážně. Výsledky základního testu služby euroGeeN BALANCE™ doporučují jednu ze tří typových diet, která je určena nastavením genů ve vaší DNA. Pokud tedy chcete svou výživou respektovat nastavení své DNA, je vhodné se nutričními doporučeními řídit. Obzvláště, chcete-li dosáhnout nějakého výživového cíle – např. zhubnutí. Tyto tři diety (nízko-sacharidová, vysoko-sacharidová a vyrovnaná/zónová) mají svá klíčová pravidla, ale také různé jemnější či extrémnější varianty – dle autorů odvozených publikací. My vám prostřednictvím analýzy a možných konzultací nutričních specialistů nabízíme přizpůsobení těchto diet vašemu naturelu. Je na vašem rozhodnutí, zda budete preferovat extrémně přísnou podobu některé z těchto diet, nebo o něco volnější provedení.


Nepatří vaše doporučení mezi tzv. zázračné diety?


Bohužel nepatří. Podvody nepatří k naší nabídce, na rozdíl od mnohých "alternativních výživářů". Naše výživové doporučení přinese nejlepší výsledek v optimálním spojení sníženého příjmu kalorií a zvýšeného tělesného pohybu.

Co vám ovšem můžeme slíbit, že doporučení jsou vždy založena na přísně vědeckých dokumentech světoznámých universit a vědeckých pracovišť. Nejde tedy o „výzkumy naší firmy“, které by byly neověřitelné a pro někoho snad i pochybné. Ale o skutečně odborně publikované materiály prošlé kritikou odborné veřejnosti.

Proč věřit zrovna vám?


Protože jsme schopni každou větu odborných doporučení podložit konkrétní vědeckou studií či odbornou prací. Protože soubory testovaných osob v použitých studiích nebyly v řádu jednotek osob, ale stovek náhodně vybraných osob z celé populace. Protože respektujeme zásady vědecké práce a nevydáváme naše doporučení jako dogmata, nýbrž jako statisticky prokázaná vědecká fakta. Protože nestavíme nutrigenomiku na piedestal nedostižnosti, ale uznáváme i existující námitky vůči těmto řešením.

Protože uznáváme vědecký vývoj v tomto oboru, a aktualizujeme údaje o nejnovější vědecké poznatky. Klient, který se případně připojí ke své analýze na internetu, po několika letech, uvidí změnou barvy doplněné údaje, které v době vydání zprávy nebyly vědecké obci známy, nebo dostatečně prověřeny. Proto naši zprávu nelze srovnávat se statickými a mrtvými zprávami jiných laboratoří.

Naše dynamická zpráva proměňuje svoji podobu dle nejnovějších poznatků vědy. Připojíte-li se v budoucnu se ke svému profilu na našem extranetu budete si moci prohlédnout kdykoliv nejaktuálnější podobu vaší zprávy. Změny samozřejmě neovlivní základní výstupy, avšak nová vědecká fakta zpřesní vaši zprávu, kdykoliv aktuální vědecké poznatky dorazí do praxe.

Existuje na poli nutrigenetických testů nějaká konkurence (rok 2012)?


Samozřejmě. Jako v každém oboru. V Evropě však existuje doposud jediná laboratoř, která nabízí testy blížící se zaměřením nutrigenetice. Ale právě díky nedostatku konkurence na starém kontinentě byly jejich dosavadní cenové podmínky vzdáleny rozumné dostupnosti pro běžného klienta. Cena takového testu v řádech nákladů na nový automobil přece jen nedovolovala jeho využití většinou zájemců. Předpokládáme však, že v brzké době po nás se objeví i nejrůznější množství různě kvalitních napodobenin. A tak jako v běžném životě se i zde budete moci jednou rozhodnout, zda nakoupit ve vietnamské tržnici napodobeninu, nebo originál u naší firmy.

Budete mi doporučovat (po testu) nějaké bobule či doplňky stravy?


Nikoliv. Formu výživy vyberete spolu s nutričním specialistou nebo samostatně dle individuálních preferencí. Výsledek testu je pouze návodem, které živiny a v jakém poměru využít pro dosažení vašich nutričních cílů. Zjednodušeně – vitamín můžete sníst spolu s vlákninou v některé zelenině, nebo si dáte některý z dostupných doplňků stravy. Nejsme propagátory konkrétní značky ani skupiny produktů. Jedině v případě, že charakteristiky některých produktů jsou nutričně výrazně špatné, doporučíme např. jejich nepoužívání. Lze to srovnat s konkrétními doporučeními nekonzumovat nevhodné potraviny, které jsou v každodenním životě zcela běžné.

Budu si muset na základě testu dále nakupovat nějaké konkrétní produkty?


Nikoliv. Viz přechozí otázka. Nutriční doporučení jsou pouze doporučeními. Nejsme zástupci farmaceutických firem či producentů potravinových doplňků, ani propagátory „jediné správné výživy“. Jsme si vědomi, že lidské potřeby jsou individuální a to i ve stravě. Vliv má nejen váš genom, ale i například chuť a vůle měnit stravovací návyky. Doporučeními je vhodné se řídit, pokud chcete dosáhnout efektivních výsledků, avšak typy potravin či jejich doplňků nenařizujeme. Vhodná a doporučovaná je dlouhodobá spolupráce s erudovaným nutričním specialistou, který vám pomáhá projít procesem změny životosprávných návyků.

Můžete mi slíbit, že zhubnu?


Můžeme vám garantovat, že je spolehlivě vědecky ověřena výrazně vyšší účinnost diety, pokud je svázána s příslušným genetickým profilem. Pokud tedy budete mít nalezeny geny odpovídající zónové dietě, budete mít s jejím využitím násobně vyšší šanci být úspěšní v hubnutí, než pokud byste dodržovali jiný (geneticky nevhodný) typ diety. Avšak samotná skladba výživy musí být podpořena vhodným kalorickým výdejem a povětšinou i pohybovými aktivitami (sport, tréninky, cvičení atp.) A protože nejsme v kůži každého jednotlivého člověka, který svou životosprávou ovlivňuje svou váhu, stěží můžeme zaručit bezpracný úspěch.

Dokážete, že vaše výsledky nejsou nesmysly?


Ano. Každý test je celou dobu zpracování sledován pod číslem testu, které je anonymní a nezaměnitelné. Každý test je dozorován odborným garantem – odpovědnou osobou, která zajišťuje kvalitu testování. No a do třetice, každý výsledek obsahuje odkazy na odborné studie a zdroje, které důvěryhodně potvrzují využité citace a doporučení.

Zpochybňování odborných textů, ze kterých analýza vychází je nepravděpodobné, protože by připomínalo zpochybňování jiných ověřených vědeckých faktů – např. fyzikálních zákonů (gravitace), astronomických pozorování (země a planety okolo slunce) nebo lékařských postupů (penicilin). I tato témata mají jistě v populaci své „popírače“, ale je jich naštěstí zanedbatelná menšina.

Jste lepší než jiní? Proč?


1/ dynamická výsledná zpráva z analýzy je unikátní projekt, který zajišťuje „věčnou“ aktuálnost vaší zprávy. Pokud přibydou nová vědecká fakta k vašim testovaným genům, objeví se ve vaší výsledné zprávě odlišnou barvou, abyste zaregistroval změny od vaší poslední návštěvy/shlédnutí zprávy. Dynamický výsledek je tak trvale platná, na rozdíl od „jednorázové písemné zprávy“, kterou obdržíte u jiných laboratoří.

2/ aplikovaná zpětná vazba, která je vlastně trvalým výzkumem spolehlivosti vydávaných tvrzení. Jelikož uživatelé za pomoci mobilních aplikací a extranetových nástrojů neustále doplňují své nutriční a fenotypové charakteristiky (spotřeba jídla, kalorický výdej těla či aktuální váha), je dosud nejlépe prověřováno, zda publikovaná doporučení platí. Díky informacím od ostatních klientů máte jistotu, že kvalita produktů neklesá, ale naopak napomáhá zpřesňovat svá doporučení.

3/ sociální propojení mezi klienty, kteří chtějí sdílet své výsledky, úspěchy i detailní postupy. Nikdo není vševědoucí a naši klienti nám pomáhají zlepšovat y doplňovat naše produkty. I vy můžete objevit nově publikovanou vědeckou zprávu, o níž dosud nevíme. I vy můžete sdílet své znalosti a zkušenosti v diskusích a informačních kanálech extranetu. Nebo právě díky dalším klientů zjistíte příčinu nedostatečné účinnosti vaší metody. Více hlav více ví. A výměna informací je prospěšná všem. Nám poskytuje cenné informace od klientů, vám doporučení a návody, které bychom sami nikdy nestihli v takové šíři zpracovat.

4/ hodnocení kvality, které naviguje klienty k nejdůležitějším faktům. Protože denně přibývá obrovský objem nových dat a faktů, je třeba odlišit důležité od nedůležitého. Není však v silách jediného člověka analyzovat tisíce nových zdrojů a proto využíváme, obdobně jako Google, návštěvnické preference pro zjištění a zpřesnění kvality použitého zdroje (informace, zprávy, postupy, vědecké metodiky atp.). Jen tak je možno postupně odlišit spolehlivé a kvalitní informace od balastu zaneřáďujícího internet nespolehlivými návody a neověřenými babskými radami.

Na stránkách neuvádíte přesné geny, které váš test zkoumá, proč?


Omlouváme se, ale prozatím nehodláme poskytovat snadný návod konkurenci. Lidské geny nejsou patentovatelné, a proto nechceme plně prozrazovat naše know-how, které je výsledkem desetiletí zkoumání, i mnoha tisíců hodin naší práce. Skutečný výsledek, včetně konkrétně zkoumaných genů a jejich individuální podoby obdrží každý testovaný klient.