s
Pro více informací a konzultace VOLEJTE: 603 466 620 !

1. Definice2. Přijetí podmínek


Vaše užívání služby "euroGeeN" (s výjimkou jakékoliv služby poskytované základě zvláštní smlouvy) se řídí podmínkami právní dohody mezi vámi a Advanced Genetics uvedených v těchto Podmínkách Služby ("PoS"). Tyto PoS se vztahují na veškeré používání služby "euroGeeN", včetně ale výhradně k a) zaslání vzorku slin pro extrakci DNA a zpracování, b) upload digitální verse genetické informace a jeho užití na internetových stránkách "euroGeeN" a/nebo c) vytváření a používání zdarma účtu na webu "euroGeeN" bez poskytnutí svého vzorku slin nebo jiné genetické informace. Aby bylo možné využívat služby, musíte nejprve souhlasit s PoS. Je výslovně zakázáno používat služby "euroGeeN", pokud nepřijmete PoS. Můžete přijmout PoS (1) kliknutím pro potvrzení přijetí, nebo tlačítka "souhlas s PoS" tam, kde je tato možnost k dispozici pro všechny služby, nebo (2) skutečným využíváním služby. V takovém případě berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Advanced Genetics bude považovat vaše používání služeb "euroGeeN" za přijetí PoS od tohoto okamžiku.

3. Předpoklady


1. Ať už předkládáte vlastní biologický vzorek, vzorek někoho, koho zastupujete na základě právní moci, nebo jinak poskytujete své vlastní genetické informace, nesmíte využít služby a nesmíte přijmout PoS pokud (1), jste nedosáhl zákonného věku pro uzavření závazné smlouvy s Advanced Genetics, nebo (2) jste osoba vyloučená z poskytnutí služby podle zákonů země, v níž sídlíte nebo z níž používáte služby.
2. Kromě výše uvedené podmínky, pokud chcete zaslat či jinak poskytovat svou vlastní genetickou informaci, musíte být starší osmnácti (18) let, aby jste mohl dobrovolně odsouhlasit tyto PoS svým jménem, nebo jméněm těch, pro které máte zákonné oprávnění tak učinit.
3. Pokud vaše užívání služeb zahrnuje pouze vytvoření účtu některé služby Advanced Genetics, bez zasílání biologického vzorku nebo poskytování genetické informace jiným způsobem, musíte být starší čtrnácti (14) let a přijmout PoS.

4. Popis služby


Služby zahrnují přístup k veřejné internetové stránce Advanced Genetics (euroGeeN) a služby osobní genotypizace, včetně analýzy vašeho biologického vzorku (slin). Pokud není výslovně uvedeno jinak, každá nová funkce, která rozšiřuje nebo posiluje stávající služby podléhá PoS. Berete na vědomí a souhlasíte, že Služby jsou poskytovány "tak jak jsou", a jsou založeny na současném stavu znalostí, techniky genetického výzkumu a technologie, které Advanced Genetics používá v době koupě Služby nebo prohlížení webu. S postupem výzkumu, přibývaním vědeckých poznatků a rozvojem technologií Advanced Genetics neustále inovuje své Služby s cílem poskytnout co nejlepší produkt pro své klienty. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že forma a povaha Služeb, které poskytuje Advanced Genetics se může měnit bez předchozího upozornění. Jako součást inovací, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Advanced Genetics může zastavit (trvale nebo dočasně) poskytování některých Služeb (nebo jakýchkoliv funkcí v rámci Služeb) vám nebo uživatelům obecně podle svého uvážení, a to i bez předchozího upozornění. také vy můžete přestat používat naše služby a to kdykoli. Nemusíte nás informovat když přestáváte používat služby, s výjimkou případů pokud žádáte uzavření vašeho účtu. Advanced Genetics nenese žádnou odpovědnost za využití služeb mimo podmínky této PoS či jiné platné podmínky firmy Advanced Genetics. Abyste mohli používat Služby, musíte mít přístup k internetu, a to buď přímo, nebo prostřednictvím poskytovatele připojení k on-line obsahu. Také připojení může vyžadovat poplatky za služby spojené s takovým přístupem k internetu. Jste výhradně a sami odpovědní za zaplacení těchto poplatků. Kromě toho musíte mít veškeré vybavení nezbytné pro takové připojení k internetu, včetně počítače a modemu nebo jiného zařízení pro přístup k síti. Jste výhradně sami zodpovědní za provoz těchto zařízení. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že zatímco dnes podmínky nestanovují pevný horní limit pro počet přenosů, které můžete odeslat nebo přijmout prostřednictvím Služeb nebo na množství úložného prostoru pro poskytování jakékoli Služby, mohou být později takové pevné horní limity stanoveny společností Advanced Genetics, a to kdykoli dle uvážení.